SEMH certificatie

Bij de Erkenningsregeling voor leveranciers van therapeutische kousen is het zo dat een onafhankelijke instantie aan de hand van een vastgestelde regeling, verklaart dat een ondernemer aan bepaalde eisen voldoet, zodat die ondernemer zich daarmee positief kan onderscheiden van niet-erkende ondernemers en zo zijn concurrentiepositie verbetert. Een ondernemer vraagt zo’n erkenning zelf aan en verplicht zich zo vrijwillig om zich aan de bijbehorende eisen te houden. Die verplichting heeft hij drie jaar, daarna loopt het contract af. In die periode wordt de ondernemer, nadat hij de erkenning heeft gekregen, elk jaar gecontroleerd op het naleven van de eisen en wordt beoordeeld of hij nog aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en de erkenning blijft behouden. De controle en goedkeuring van een bedrijf is in handen van een erkenningbureau.

Het doel van de Erkenningsregeling is het verhogen van de kwaliteit van de diensten en producten die geleverd worden in de gehele branche. Bovendien wil men aan afnemers een garantie kunnen geven voor de aangeboden diensten van de leveranciers. Voor de afnemer is de erkenning een soort garantie dat de leverancier een goed product kan leveren en dat daar ook op wordt toegezien.
De bedrijven moeten aan een heel scala van voorwaarden voldoen die betrekking hebben op zowel de producten, de diensten, maar ook op de inrichting van het bedrijf, zo is ook een seniorentoilet een vereiste.

Het bedrijf moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tevens bestaan er inrichtingseisen die betrekking hebben op de wachtkamer, paskamer en behandelkamer.

Omdat het erg belangrijk is dat het personeel goed weet hoe zij de klanten moeten helpen en te woord staan, zijn eisen opgenomen met betrekking tot opleiding van het personeel en de aanwezigheid van vakliteratuur die het personeel in staat stelt om de kennis op peil te houden.

Voor informatie over de Erkenningsregeling kunt u zich wenden de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH). Tel: 0172-414814

Naar boven