(Contra-)Indicatie

Indicaties (bron: hulpmiddelenkompas)

Veneuze ziekten (o.a.):
 • Primaire en secundaire varices
 • Zwangerschapsvarices
 • Trombose (oppervlakkig/diep)
 • Post trombotisch syndroom
 • Chronisch veneuze insufficiëntie
 • Ulcus cruris venosum
 • Veneuze dysplasieën
Lymfatische aandoeningen (o.a.):
 • Primair en secundair lymfoedeem
Lipoedeem
Contra-indicatie
 • Voortgeschreden perifere arteriële occlusieve ziekte
 • Hartinsufficiëntie (decompensatio cordis)
 • Bacteriële veneuze ontsteking (septische flebitis)
 • De ernstigste vorm van trombose (phlegmasia coerulea dolens)
 • lmmobiliteit (bedlegerigheid)
 • Huidinfecties
Naar boven